เว็บบิท , โหลดฟรี , Bittorrent คืออะไร


เว็บบิท , โหลดฟรี , Bittorrent คืออะไร

Logo BittorrentBit torrent (BitTorrent) เป็นโพรโทคอลรูปแบบ peer-to-peer ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันโดยตรง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีต้นกำเนิดมาจากความคิดของ นายแบรม โคเฮน (Bram Cohen) ที่ต้องการให้การส่งผ่านข้อมูลสามารถอำนวยประโยชน์ได้ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเขาเริ่มพัฒนามันขึ้นมาตั้งแต่เดือน เมษายน ค.ศ. 2001 โดย โพรโทคอลในรูปแบบนี้เองเป็นที่ของแหล่ง โหลดฟรี ต่าง ๆในปัจจุบัน

หลักการทำงานของโปรแกรม bittorrent

เครือข่ายของการใช้โปรแกรม bittorrent นั้นเป็นลักษณะโยงใยถึงกันหมด ทุกเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรับส่งไฟล์ถึงกันได้ตลอดเวลา โดยในทาง Bittorrent นั้นจะเรียกคอมพิมเตอร์ที่รับส่งข้อมูลว่า เพียร์ (Peer) ซึ่งทุกเครื่องจะเป็นทั้ง ผู้รับ ( Leecher ) และ ผู้ให้ ( Seeder )

เมื่อ ไฟล์เริ่มต้นเผยแพร่มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง เครื่องอื่นๆ ที่ต้องการไฟล์ (หรือผู้ที่รอโหลดอยู่นั่นเอง) ก็จะค่อย ๆ ได้รับชิ้นส่วนไฟล์ไปทีละชิ้นทีละชิ้นแบบสุ่ม เหมือนภาพต่อจิ๊กซอว์

ทันที ที่ได้รับชิ้นส่วนไฟล์มา คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็สามารถส่งต่อชิ้นส่วนไฟล์ที่ได้รับมาแล้วให้ เครื่องอื่นที่ยังไม่มีได้ทันที ไม่ต้องรอให้ตัวเองได้ชิ้นส่วนไฟล์จนครบ 100% เสียก่อน เป็นลักษณะของการเติมเต็มให้กัน ชิ้นส่วนไฟล์ตรงใหน ที่ขาดไป สุดท้ายแล้วก็จะได้รับมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในเครือข่ายใน ที่สุด ด้วยสาเหตุนี้เอง โปรแกรม bittorrent จึงสามารถทำให้การส่งผ่านข้อมูลสามารถอำนวยประโยชน์ได้ทั้งขาเข้าและขาออก

แสดงขั้นตอนการทำงานของ bittorrent
ในภาพนี้, แถบสีภายใต้เครื่องลูกข่ายทั้ง หมดแสดงถึงชิ้นส่วนของไฟล์ หลังจากชิ้นส่วนของไฟล์ได้ถูกส่งจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วไปยังอีก เครื่องแล้ว ชิ้นส่วนไฟล์นั้นก็จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆ จนครบทุกเครื่อง ดังนั้นผู้ส่งไฟล์ต้นฉบับมีหน้าที่เพียงส่งสำเนาของไฟล์เพียงฉบับเดียวเพื่อ ให้เครื่องลูกข่ายได้รับสำเนาของไฟล์ทั้งหมด
แสดงการทำงานของ bittorrent ที่มี tracker
เครือข่ายของbittorrent นั้นมีลักษณะโยงใยถึงกันหมด มีแทรคเกอร์ (tracker) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ ของผู้ร่วมใช้งาน, เสมือนประธานผู้ควบคุมการประชุม อย่างไรก็ตาม โปรแกรมบิททอร์เรนท์บางแบบ ไม่จำเป็นต้องมีแทรคเกอร์

การใช้งานเว็บบิท

ก่อนการใช้งานต้องมีโปรแกรมที่เรียกว่า Bittorrent Client ก่อน ตัวอย่างเช่น Bitcomet , uTorrent ( แนะนำตัวนี้ครับ ) หลังจากนั้นจึงจะสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์จาก เว็บบิท ต่างๆ ได้ โดยในปัจจุบันเว็บไซต์ bittorrent ( เว็บบิท ) มี 2 ประเภท คือ เว็บบิท bittorrent เปิด และ เว็บบิท bittorrent ปิด

เว็บบิท bittorrent เปิด ( โหลดฟรี ) คือเว็บไซต์ bittorrent ที่บุคคลทั่วไปทั่วไปหรือสมาชิกที่ผ่านเข้าไปสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกที่เว็บไซต์นั้นๆ และเว็บบิทนี้จึงเป็นที่มาของ การโหลดฟรี

เว็บบิท bittorrent ปิด ( คิด Ratio , อาจมีโหลดฟรี ขึ้นอยู่กับเว็บ ) คือเว็บไซต์ bittorrent ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ได้ โดยจะต้องเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น และในบางเว็บไซต์จะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ ถ้าสมาชิกยังไม่ได้อัปโหลด โดยจะมีการคำนวณ ปริมาณการอัปโหลดต่อดาวน์โหลดเป็น Ratio โดยแต่ละเว็บไซต์จะกำหนด Ratio ขั้นต่ำในการดาวน์โหลดไฟล์แตกต่างกัน แต่มีบางเว็บไซต์ ที่จะมี option ให้ โหลดฟรี เหมือนกัน

สรุปคำศัพท์ที่นิยมใช้ใน เว็บบิท , bittorrent

เพียร์ ( Peer ) คือ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ รับส่งข้อมูลระหว่างกัน โดย ทั้ง เครื่องผู้รับ และ เครื่องผู้ส่ง ทั้งหมดจะเรียกว่า เพียร์ ( Peer )

ผู้ส่ง ( Seeder ) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ทีทำหน้าที่ส่งไฟล์ต้นทาง ( Uploader ) ให้กับผู้รับ หรือ leecher ซึ่ง Seeder นี้จะเรียกว่า “คนปล่อยไฟล์”

ผู้รับ ( Leecher ) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ รับไฟล์ ( Downloder , Leecher ) จากผู้ส่ง โดยเมื่อผู้รับทำหน้าที่รับ ไฟล์จนเสร็จ 100 % ตัวของผู้รับ ( Leecher ) จะกลายเป็นผู้ส่งไฟล์ ( Seeder ) นั้นต่อไปยัง ผู้รับ อื่น ๆ ต่อไป

อัตราส่วน ( Ratio ) คือ ค่าการ Upload รวม หารด้วย ค่าการ Download รวม ของผู้เล่นบิท ( ค่า Upload / ค่า Download = Ratio ) โดยในเว็บบิทแบบปิด อัตราส่วน ( Ratio ) นี้ จะใช้วัดว่า ผู้ใช้สามารถมีสิทธิ์ โหลดไฟล์ในระบบได้หรือเปล่า ซึ่งแต่ละเว็บบิทจะคิดค่า Ratio นี้ต่างกัน โดยเว็บบิทแบบปิด ส่วนใหญ่จะคิดค่า Ratio > 0.5 ถึงจะมีสิทธิ์โหลดไฟล์ได้ ส่วนเว็บบิทแบบเปิด ส่วนใหญ่จะ โหลดฟรี และไม่ได้ใช้ค่า Ratio ในการกำหนดสิทธิ์โหลดไฟล์

เครดิตจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เพิ่มเติมจาก เว็บบิท โทโทโร่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s